SYNERGY
to create hope

Poznaj
BS Biotechna

Jesteśmy innowacyjną firmą biotechnologiczną skupiającą się nad opracowaniem nowych terapii celowanych opartych o nanotechnologię. Poszukujemy i rozwijamy nowe synergie w leczeniu chorób o niezaspokojonych potrzebach medycznych.

Nasi naukowcy to najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie nano- chemii, biologii i medycyny. Jako zespół tworzymy grupę skupiającą wokół siebie ludzi z pasją o ogromnym dorobku naukowym wspartych wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania i samodzielnego prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych.

foto znaczek (1)

Badania & Rozwój

Wykorzystanie synergii
w onkologii

 

Wyciszanie nieuchwytnych celów terapeutycznych przy użyciu siRNA

 

Innowacyjne systemy
dostarczania leków

Strategia

Poszukiwanie nowych synergii oraz nowych wskazań dla znanych związków w celu przyspieszenia ścieżki rozwoju nowego leku, zmniejszenia ryzyka oraz kosztów z tym związanych.

Posiadamy ponad 20 nowych potwierdzonych synergii o wysokiej skuteczności ponad 10 typach nowotworów, m.in. raku piersi, płuc, czy guzów mózgu, dla których stworzyliśmy platformę nanocząstkową

Rozwój innowacyjnych produktów opartych o RNA i DNA dla nowych celów w leczeniu nowotworów.

Nasz system dostarczania gwarantuje stabilność kwasów nukleinowych i efektywne dostarczanie.

Rozwój autorskiej platformy nanocząstkowej do dostarczania kwasów nukleinowych i małych cząsteczek

Idąc z postępem nauki, nanotechnologia stanowi szczególny obszar naszych zainteresowań. Dzięki wiedzy i doświadczeniu rozwijamy własne struktury o różnych właściwościach fizykochemicznych, dążąc do celowanego dostarczenie wielu leków o synergistycznym działaniu, celem przezwyciężenia oporności adaptacyjnej. Stanowić ma to podstawę do zwiększenia skuteczności terapii i zmniejszonej toksyczności poza celem leczenia. Posiadamy zdolność do zbudowania platformy nanocząstek o szerokim zakresie elastyczności , umożliwiającej dywersyfikację naszego portfolio, skupiającego się na onkologii i jej niezaspokojonych potrzeb medycznych, takich jak: SCLC, NSCLC, mięsaki, rak urotelialny, gruczolakorak trzustki, jajnika.

Scroll to Top