O NAS

Jesteśmy innowacyjną firmą biotechnologiczną skupiającą się nad opracowaniem nowych terapii celowanych opartych o nanotechnologię. Poszukujemy i rozwijamy nowe synergie lekowe w leczeniu chorób o niezaspokojonych potrzebach medycznych.

Dynamicznie rozwijamy również nowe produkty oparte na technologii siRNA, która umożliwia dotarcie do zupełnie nowych celów terapeutycznych. Szczególną uwagę skupiamy na onkologii jako głównym celu naszej działalności. Koncentrujemy się na rozwoju nowych produktów począwszy od badań podstawowych, badań przedklinicznych i klinicznych.

Naszym celem jest wprowadzenie nowych nanoterapii o zasięgu globalnym. Misja, która nam przyświeca to zwiększenie dostępności dla pacjentów do innowacyjnych terapii klinicznych.

Zespół BS Biotechna

Założyciele BS Biotechna wnoszą wieloletnie doświadczenie, zdobyte w globalnych koncernach farmaceutycznych na kluczowych stanowiskach, odpowiadając za rozwój terapii na etapie przedklinicznym, faz I-III badań klinicznych i badań porejestracyjnych. Siedem z tych projektów jest już zarejestrowanymi lekami, które generują łącznie ponad 10 mld USD przychodów rocznie. Posiadamy doświadczenie i kompetencje do samodzielnego projektowania i prowadzania badań przedklinicznych i klinicznych.
Naukowcy tworzący zespół BS Biotechna to najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie nano-chemii, biologii i medycyny. To osoby z pasją i o ogromnym dorobku naukowym, rozpoznawanym na świecie.

Strategia

Poszukiwanie nowych synergii oraz nowych wskazań dla znanych związków w celu zwiększenia efektywności oraz przyspieszenia ścieżki rozwoju nowego leku, zmniejszenia ryzyka oraz kosztów z tym związanych.

Posiadamy ponad 20 nowych potwierdzonych synergii o wysokiej skuteczności w ponad 10 typach nowotworów, m.in. raku piersi, płuc czy guzów mózgu, dla których stworzyliśmy platformę nanocząstkową

Rozwój innowacyjnych produktów opartych o RNA i DNA dla nowych celów w leczeniu nowotworów.

Nasz system dostarczania gwarantuje stabilność kwasów nukleinowych i efektywne dostarczanie.

Rozwój autorskiej platformy nanocząstkowej do dostarczania kwasów nukleinowych i małych cząsteczek

Idąc z postępem nauki, nanotechnologia stanowi szczególny obszar naszych zainteresowań. Dzięki wiedzy i doświadczeniu rozwijamy własne struktury o różnych właściwościach fizykochemicznych, dążąc do celowanego dostarczenie wielu leków o synergistycznym działaniu, celem przezwyciężenia oporności adaptacyjnej. Stanowić ma to podstawę do zwiększenia skuteczności terapii i zmniejszonej toksyczności poza celem leczenia. Posiadamy zdolność do zbudowania platformy nanocząstek o szerokim zakresie elastyczności , umożliwiającej dywersyfikację naszego portfolio, skupiającego się na onkologii i jej niezaspokojonych potrzeb medycznych, takich jak: SCLC, NSCLC, mięsaki, rak urotelialny, gruczolakorak trzustki, jajnika.

Scroll to Top