ABM

pl flags

Tytuł projektu:  Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids

Nr umowy o dofinansowanie:  2022/ABM/06/00005 – 00

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego, celowanego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu raka na bazie kwasów nukleinowych i doprowadzenie go do badań klinicznych I fazy typu first-in-human.

Główną zaletę Projektu stanowi opracowana przez BS Biotechna platforma dostarczania, która została potwierdzona w badaniach wewnętrznych jako efektywny sposób stabilizacji i dostarczania i funkcjonalnych kwasów nukleinowych. Ponadto, finalny konstrukt będzie posiadał unikalne cząsteczki chemiczne, które dadzą wartość dodatkową lub synergiczną dla produktu.

Zgodnie z powyższym, BS Biotechna planuje opracowanie przełomowego, wielokierunkowego, nanocząstkowego produktu leczniczego z ładunkiem kwasu nukleinowego (nazwa: WA2021) do celowanej terapii genowej dla pacjentów z guzami litymi zgodnie z zasadą tumor-agnostic. Lek będzie rozwijany w etapach przedklinicznych aż do badania klinicznego I fazy, w którym zostanie ocenione jego bezpieczeństwo w stosowaniu u ludzi. Innowacyjność leku określają następujące aspekty związane z jego składem:

1) Autorska nanocząstka DDS pełniąca rolę nośnika dla ładunku terapeutycznego w postaci kwasów nukleinowych i małych cząsteczek;
2) Terapeutyczny kwas nukleinowy ukierunkowany na blokowanie onkogenów, które są niezbadane w klinice;
3) Pomocnicze cząsteczki terapeutyczne, które mają synergicznie oddziaływać lub uzupełniać działanie cząsteczek

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych (ABM/2022/6)

Wartość projektu: 40 131 696,08
Wartość dofinansowania: 32 101 118,29

Aktualności

Scroll to Top