EU GRANTS

logancbr 1024x151

Beneficjent BS Biotechna SA realizuje projekt pn.:

„BS2020 – BADANIA I ROZWÓJ NAD NOWYM PRODUKTEM LECZNICZYM STOSOWANYM W LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

CEL PROJEKTU:
stworzenie innowacyjnego leku do stosowania w terapii antynowotworowej celowanej molekularnie i potwierdzenie jego skuteczności w raku piersi.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
41 901 795.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
32 080 426.80 PLN

OKRES REALIZACJI:
01.04.2021 r. – 30.11.2023 r.

Aktualności

Scroll to Top