BADANIA & ROZWÓJ

obszary dzialan foto

Wykorzystanie synergii
w onkologii

W BS Biotechna kierujemy się przekonaniem, że dzięki synergistycznym połączeniom leków możemy dać pacjentom nową nadzieję w walce z chorobami nowotworowymi. Nasz interdyscyplinarny zespół naukowców pracuje nad odkrywaniem nowych synergistycznych połączeń leków i nad wyjaśnianiem mechanizmów molekularnych, stanowiących podstawę ich skuteczności. Wierzymy, że poprzez identyfikację synergicznych kombinacji leków możemy zwiększyć skuteczność leczenia, zmniejszyć skutki uboczne terapii i poprawić jakość życia pacjentów.
obszary dzialan foto 1

WYCISZANIE NIEUCHWYTNYCH CELÓW TERAPEUTYCZNYCH PRZY UŻYCIU siRNA

W BS Biotechna przodujemy w rozwoju innowacyjnych terapii przeciwnowotworowych wykorzystujących małe interferujące RNA (siRNA). Nasza strategia opiera się na wyciszaniu klinicznie istotnych celów, które ze względu na swoją strukturę uznawane są za niemożliwe do kontrolowania przy pomocy tradycyjnych produktów leczniczych (tzw. „undruggable targets”). Ich nieuchwytna natura sprawia, że pomimo potwierdzonego wpływu na procesy nowotworowe nie są one rozwijane klinicznie. Produkty oparte o siRNA, które posiada BS Biotechna, dają unikatową możliwość ich selektywnego wyciszenia dla uzyskania efektu terapeutycznego, niemożliwego do osiągniecia przy pomocy dostępnych obecnie leków.

obszary dzialan foto 2

Innowacyjne systemy dostarczania leków

BS Biotechna rozwija innowacyjne systemy dostarczania leków. U podstaw naszej technologii leży zdolność do projektowania i produkcji nano-struktur, które mogą jednocześnie wiązać leki o odmiennych właściwościach fizyko-chemicznych. Zamykając w jednej nanocząstce dwie substancje o synergistycznym profilu zwiększamy ich potencjał terapeutyczny, przełamując oporność na leczenie nowotworów, wynikającą z ich heterogennej natury.

Inne nasze nanonośniki wykazują wyjątkową zdolność do stabilizowania terapeutycznych kwasów nukleinowych w przechowywaniu w temperaturze pokojowej, jak również we krwi, torując tym samym drogę do skutecznego dostarczania terapii genowych. Te same nanonośniki są przez nas modyfikowane za pomocą ligandów naprowadzających, umożliwiając tym samym precyzyjne dostarczanie ładunku terapeutycznego wprost do komórek nowotworowych.

Scroll to Top