Raport bieżący nr 2020/11/1

bsbiotechna offer

Projekt BS Biotechna S.A. pt. „BS2020 – Badania i rozwój nad nowym produktem leczniczym stosowanym w leczeniu chorób nowotworowych” otrzymał pozytywną rekomendację do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego leku do stosowania w terapii antynowotworowej celowanej molekularnie i potwierdzenie jego skuteczności w raku piersi. Koszt całkowity projektu wynosi 41 901 795,00 zł, kwota dofinansowania 32 080 426,80 zł. Okres realizacji: 01.04.2021 – 30.11.2023.

Link

Udostępnij
Share
Scroll to Top